Frivillige

I løpet av Tour des Fjords rittet har vi behov for hjelp av rundt 2000 frivillige, til små og store oppgaver.

Tour des Fjords eies av idretten og er tuftet på den norske idrettsmodellen der frivillig arbeid må til for å kunne gjennomføre arrangementet.

Vi søker deg som vil være med å bidra til å gjøre Tour des Fjords til en fantastisk sykkelfest. Enten du har vært med før, har erfaring fra andre arrangement eller er ny. Det er flere gode grunner til å arbeide frivillig for Tour des Fjords:

 • Du får være med å skape et fantastisk sykkelarrangement på Sør og Vestlandet.
 • Du får bygge nettverk og treffe mange dyktige mennesker.
 • Du får møte noen av verdens største sykkelstjerner, på nært hold.
 • Du får attest på din deltagelse under Tour des Fjords 2018.

I et så omfattende arrangement er det mange oppgaver som skal gjennomføres. Noen av våre frivillige er med én dag, mens andre ønsker å være med oss alle dagene. Under ser du en oversikt over de ulike rollene:

Èn dag:

 • Vakter – påse at ingen ferdes i eller rundt løypa på et gitt sted under rittet. Oftest én gang, men kan også være flere ganger.

Hele arrangementet (organisasjonsfrivillige):

 • Sjåfører - transporterer dommere, gjester, nøytral service, presse osv. Må ha førerkort klasse b.
 • Barneritt - arrangeres ved alle start- og målsteder. Dette innebærer hele gjennomføringen, fra rigging og utdeling av startnummer, til speaker og utdeling av premier.
 • Forpleining - ordner med mat og drikke til alle frivillige, og sørger for at energinivået holdes oppe, slik at alle kan utføre en god jobb.
 • Vaktkoordinator - bistår vaktsjef i logistikken rundt vaktene slik at løypa blir trygg for publikum, trafikanter og de som er delaktige under TdF.
 • Løypearbeid – forberedelser av løypa til rittet. Dette innebærer merking av løypa, spurter etc. Samt å ta ned dette i etterkant. Her arbeider man i team med ulike roller.
 • Arena start og mål - hjelpe til med å rigge arenaen på start eller mål.
 • Profilering - bidra med å rigge opp og ta ned profileringsmateriell.

Alle frivillige hos oss er forsikret gjennom Tryg. Organisasjonsfrivillige får årets frivilligantrekk, samt at de får dekket reise under arrangementet, kost og losji.

Registrer deg

Tour des Fjords gjennomføres i perioden 22. - 24. mai i fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Hver og en som bidrar under TdF er unik og er en viktig del av den totale gjennomføringen av arrangementet. I tillegg til den viktige jobben som gjøres, er det også veldig gøy og en opplevelse for livet! 

I tillegg til Tour des Fjords arrangerer vi Hammer Stavanger fra 25.-27. mai, et helt nytt sykkelarrangement. Her kommer flere av verdens beste lag og skal konkurrere om å bli det beste laget. Les mer her: www.hammestavanger.com.

Ønsker du å være frivillig?

Skriv en mail til frivillig@tourdesfjords.no 

Ta med hvem du er, hvor du ønsker å bidra og hvilket arrangement du vil bidra på.