Følg rittets posisjon i sanntid

Her kan rittets posisjon følges gjennom traseen. Markøren viser fronten av selve sykkelfeltet. Sikkerhetsbilene som stenger løypa kjører ca 30-40 minutter tidligere.

LocaToWeb - Real time GPS tracking