Hold inn Ctrl-tasten (Cmd på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre teksten. Trykk - for å gjøre den mindre.
Påmelding

Påmelding

Påmelding til Tour des Fjords Classic 2017 er i gang! Bli med på sykkelfesten du også.


Påmelding til Tour des Fjords Classic 2017 er i gang! Bli med på sykkelfesten du også.

Ønsker du å gi bort en påmelding i gave? Kontakt classic@tourdesfjords.no

Også i år kan du velge mellom to løyper, kort (ca 51 km) og lang (ca 110 km). Løypekart og info legges ut straks det er klart. Løypa blir tilnærmet lik som i 2016, har start i Stavanger og målgang i Sandnes.

PÅMELDING TIL TOUR DES FJORDS CLASSIC 2017

Påmeldingsgebyr for 2017 er kr 690,- (pluss evt. lisens kr. 200,-.)

Rabatt for deg som sykler både Tour des Fjords Classic og Nordsjørittet i 2017.

Nordsjørittet har også i år ansvaret for Tour des Fjords Classic og alle som er påmeldt Nordsjørittet får rabatt ved påmelding til Tour des Fjords Classic pålydende kr 200,- . Du vil motta rabattkoden i systemet ved påmelding, dersom du allerede er påmeldt Nordsjørittet. Skulle dette ikke skje automatisk, ta kontakt på classic@tourdesfjords.no.

Du må altså være påmeldt Nordsjørittet 2017 for å få benytte denne rabattordningen.


Påmeldingsvilkår

> GENERELLE BESTEMMELSER FOR ARRANGEMENTET

Rittet og løpet blir arrangert etter NCF sine regler. Deltakerne plikter å rette seg etter arrangørens instrukser og regler.

Deltakere til rittet plikter seg også til å gjøre seg kjent med ”Sykkelvettreglene” som står nederst her.

> BINDENDE PÅMELDING

Påmeldingen er bindende, det er ingen refusjon ved sykdom, skade etc.

Deltakelse i en annen persons navn

Det er ikke tillatt å delta i våre arrangementer i en annens navn. Det er heller ikke lov å la andre delta i ditt navn (med ditt startnummer). Brudd på dette kan føre til utestenging fra alle våre arrangementer i inntil 5 år.

> PERSONOPPLYSNINGER

Ved påmelding og deltakelse i våre arrangementer, samtykker du i at ditt navn vil bli offentliggjort i start- og resultatlister som gjøres tilgjengelig på nettet. Persondata og resultater vil bli lagret i vår database, i samsvar med bestemmelsene i Personopplysningsloven. Opplysningene vil bli lagret på både arrangørens nettside og på nettstedet www.turritt.com

Påmelding innebærer også samtykke til at eventuelle bilder av deg blir lagt ut på våre hjemmesider etter arrangementet.

Bildene vil også bli lagret til for å kunne brukes til senere bruk. Blant annet i reklamefoldere, aviser og lignende.

> FORSIKRING

Alle deltagere til Tour des Fjords Classic må løse engangslisens hvis de ikke har helårslisens gjennom NCF. Engangslisens kan kjøpes av alle t.o.m. 69 år og som er medlem av den norske folketrygd.

> AVLYSNING

Ved avlysning av våre arrangementer før arrangementsdagen kan arrangøren beholde 50% av startkontingenten til dekning av utgifter.

Ved avlysning av rittet eller løpet arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/ klimatiske forhold eller andre uforutsigbare forhold, beholder arrangøren startkontingenten.

Andre kostnader

Transport, lisensutgifter og lignende vil ikke bli refundert ved sykdom eller ved avlysning av arrangementet.

>SYKKELVETTREGLENE

Jeg lover å bruke hjelm

Jeg lover å følge trafikkreglene

Jeg skal alltid holde til høyre side i traseen

Jeg skal alltid foreta forbikjøring av andre syklister på venstre side

Jeg stopper kun ved oversiktlige partier og unngår stopp i underganger

Jeg er behjelpelig ved uhell

Jeg vet at traseen er åpen for allmenn ferdsel

Jeg viser respekt for andre syklister og publikum

Jeg kaster ikke søppel utenom søppelsoner